Dr Krzysztof Piontek
Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ostatnia aktualizacja:
13.12.2011r.

Mail: krzysztof.piontek@ue.wroc.pl